Om Arbelunda Gammelgård

 

Arbelunda Gammelgård är en av Ölands bäst bevarade kringbyggda gårdar, med komplett och ålderdomligt byggnadsbestånd.

Arbelunda  är en välbevarad radby med traditionell bebyggelse i en orörd bykärna. Arbelunda ligger i Löts socken, 17 km nordost om Borgholm på vägen mot Kårehamn.

Gården är av götisk typ, med separat man- och fägård, vilka åtskiljs av en murgrönebevuxen stenmur.

Under restaureringsarbetet har använts traditionella färgtyper, såsom Äkta Falu rödfärg och linoljefärg. Alla gamla fönster, dörrar, foder mm är kvar.

Familjen Winroth bor på gården året runt.