Röda huset

Mangårdsbyggnaden är ett halvannanvåningshus, från ca 1700, men vars äldsta delar är från 1600-talet. Huset var från början en enkelstuga, men blev senare (och är fortfarande) en parstuga. Vårdträdet är ett valnötsträd.

Tryck på dörren nedan för att se interiöra bilder.