Övriga byggnader på gården

Yttre ladväggen och lahagen.

                               

Inre ladväggen i skiftesverksteknik                       Dasset, vagnslidret och hönshuset.

                                 

Stenkällaren och syrenhäcken.                               Vedboden.och lagårdsplan.