Visningar

Gårds- och husvisningar arrangeras efter överenskommelse för grupper/sällskap/privatpersoner, främst sommartid, men även andra tider på året om så önskas.